miércoles, 16 de marzo de 2011

REUNION COMISION SEGUIMENTO DO FORO

Ayer, se celebró una reunión de la “comisión de seguimiento” del foro del deporte. Justo 3 meses y 1 día después de la celebración (que ya se iba a hacer en Octubre).


Adelantó el Concelleiro, que (por fin) se van a poner en contacto con las entidades la empresa “Consultres”, para sacar los temas de la LOPD, a bajo precio (estamos donde estábamos en noviembre, cuando pasamos nosotros la info al Cocnello)


Se pasó revista a los temas tocados en el foro, y se quedó en hacer una comisión de trabajo sobre Formación (más bien de técnicos), para el miércoles 23 a las 19h


Explicamos parte de nuestras propuestas, así como retomamos el tema de la constitución del patronato (…. como quen oe chover)


Se constituye otra comisión, para debatir el tema de subvenciones para el martes 29, también a las 19


Y se hará otra, cuando el Concello encuentre alguna información más sobre la creación de un grupo de voluntariado deportivo.


A 2 meses y 6 días de unas elecciones municipales, evidentemente estamos en lo que dijo Napoleón: “Si quieres que algo no funcione crea una comisión”


La sensación es que se nos han pasado de largo 4 años

jueves, 24 de febrero de 2011

PROPOSTAS OS PARTIDOS POLITICOS

El lunes 21 tuvo lugar la última reunión de las previstas con los partidos políticos presentes en el concello de Ferrol, cara a las próximas elecciones municipales.
Después de verse con IU y con BNG, partidos que asumieron las inquietudes y soluciones presentados por los miembros de FerolDeporte, tuvo lugar una entrevista con el PP, con presencia de su candidato Jose M.Rey acompañado de José Vilariño,, que también coincidía en muchos de los análisis de deficiencias y necesidades del deporte Ferrolano, así como en dar salida a ellas.
El PSOE, fue el día 21, con presencia de su secretario general, Vicente Irisarri, así como el concejal de deportes Manuel Santiago, la candidata Natividad González y la parlamentaria Beatriz Sestayo, que recogió varias ideas, incluso para trasladarlas al parlamento Gallego.
En definitiva, FerrolDeporte, reclama de los políticos, mayor participación democrática en el terreno deportivo, contar más con el asociacionismo y el deporte base, equilibrar grandes desigualdades que en la actualidad se observan en el deporte ferrolano y trabajar con vista en el futuro.

miércoles, 12 de enero de 2011

CAMPO FUTBOL DE A MALATA.

Hai que partir dunha premisa: calquera Directivo dunha entidade deportiva en Ferrol, merece un monumento. Non serei eu quen diga que directiv@, presidente/a ou vocal, merece ou non unha homenaxe..

De aí a que unha instalación pública leve unha nominación de alguén xa ten que ter unha boa razón. Evidentemente Campión do Mundo, non creo que ninguén teña nada que alegar, aí temos o “Complexo Javier Gómez Noya”.

Pero polo demais non nos chegarían nin as pazas para poñer monumentos, nin instalacións para os diferentes “presis”, sobre todos aqueles que lle adicaron, o seu tempo a andar cos nenos e nenas dun campo para outro, dunha pista para outra, dun embarcadoiro ou unha piscina, con modestos salarios, e perdendo do seu traballo, ou do tempo de lecer coa súa familia, que adiantan ou poñen cartos do seu modesto propio peto, ou rebentaron so seus humildes coches

Seguro que ningunha entidade desas que teñen directivos que merecen a medalla ó traballo, se cree o ombrigo do deporte ferrolán, seguro, que ningunha ten unhas importantes inversións do erario publico, seguro que moitas non dispoñen dunhas macro instalacións como as que non ten nin o propio Patronato, a cero euros.

As veces hai que mirar para o entorno, xa non para ver en que taboa de clasificación estas (que ó mellor tamén importa algo), e ver cantos deportistas a nivel individual, como persoas, que empezaron contigo, están alo enriba. As veces tamén tes que mirar que aportas o global do deporte dunha cidade, e tamén cando chegues a unha cima de esas moitas que nos poñemos na vida (e de iso sei algo), ver que sen os que van contigo na “cordada”, no camiño, na viaxe, ti non es nada.

Temos recentemente cambios de nomes de estadios de fútbol (propio por certo, non públicos), e non creo que sexa boa idea, nin nomealos, nin des-nomealos. Así que A Malata é un nome precioso, e se alguén quere facer unha homenaxe a un directivo. Por suposto, e creo que podo falar no nome de todos, que conte co resto do directivos ferroláns.

martes, 21 de diciembre de 2010

OFRECIMIENTO DE DECATHLON

Estimados señores/as;
El sentido de Decathlon es “hacer accesible el deporte al mayor número de personas”. Para avanzar en este sentido, en 2010 hemos lanzado la Semana del Deporte, momento en el cuál intentamos hacer descubrir a nuestros clientes nuevas prácticas.
Para ello ofrecemos a las entidades deportivas locales que colaboren con nosotros, acercando así a nuestros clientes los deportes que se practican en nuestra ciudad, dándose a conocer y animando a los amantes del deporte a probar algo nuevo para ellos.
Nos ponemos en contacto con ustedes para poner a su disposición nuestras instalaciones y la comunicación que puede aportar la tienda (en cuanto a su flujo de clientes) para cualquier actividad que deseen desarrollar para potenciar el conocimiento de su práctica deportiva o su club.

Ti que pesas? deben as entidades colaborar con unha empresa ou a empresa coas entidades?

Deixa a tua opinion

viernes, 17 de diciembre de 2010

SUBVENCIONS 2010 (ordenadas)

EQUIOCIO 60000
PANTIN CLASIC 60000
RALLI FERROL 40000
TRIATLON 30000
CIRCULO AJEDREZ 28500
SPINAKKER 25000
GROSSO DONIÑOS 20000

ESQUIO 15000
TRIATLON CLUB (ESCOLA) 15000
FG CICLISMO 12000
MINUSVALIDOS 10000
ALCER 10000

REMO SAN FELIPE (IOLAS) + (REMOERGOMETRO) 4400 + 4400

FERROLVENTO WINDSURF 7200
NATACION MARINA 7000
TENIS MESA 7000
MONTAÑA FERROL 6000
SINCRO 6000
F.G.PIRAGUISMO 5000
BUNKAI 5000
CICLISTA FERROL 5000
HALTEROFILIA 5000
REMO A CABANA 2000
ASOCIACION PROBASE (CAMPUS) 3600 baloncesto???????
GRUPO BAZAN(TENIS) 3000
TRES ARMAS 3000
DELEGACION JUDO 3000
FG BOXEO 2600
UROGALLO 2500
BALONCESTO FERROL 2500
CLUB DO MAR 2500
VOLEI FERROL 2500
GRUPO BAZAN (VELA) 2500
AD BARRIO CARANZA 1800
CHAVE CATABOIS 1500
RACING (CAMPUS FUNDACION) 1500
O RODABALLO 1200
CHIQUI BASQUET 1000

Faltan aqueles que teñen subvención directa dos orzamentos,

martes, 1 de septiembre de 2009

Bases da convocatoria de subvencións para a galeguización de páxinas web de clubs e entidades deportivas

O Concello Pleno aprobou, en sesión ordinaria do 30 de xullo de 2009, as seguintes bases de convocatoria de subvencións para a galeguización de páxinas web de clubs e entidades deportivas

Primeiro. Obxecto.
A finalidade desta convocatoria é a concesión de axudas a clubs e entidades deportivas do Concello de Ferrol para promover a presenza da lingua galega nas súas páxinas web mediante réxime de concorrencia competitiva.
Esta subvención ten dúas vertentes:
a) Opción A. Axudas para entidades deportivas e clubs que xa teñan páxina web para que ofrezan a versión en lingua galega da citada páxina web
b) Opción B. Axudas para entidades deportivas e clubs que ofrecen xa a súa páxina web en lingua galega para que poidan proceder á actualización do seu contido e corrección lingüística.
Os proxectos obxecto desta convocatoria deberán realizarse desde o 1 de xaneiro de 2009 ata o 12 de decembro de 2009.
Cantidade máxima para distribuir e aplicación orzamentaria. doce mil euros (12.000,00€) con cargo á aplicación orzamentaria 0601 121B 48000 do orzamento 2009.

jueves, 9 de julio de 2009

valoración de 2 anos de política deportiva municipal

A directiva en pleno de FerrolDeporte, mantivo unha xuntanza co Alcalde de Ferrol, e mais co Concelleiro do ramo, para facer unha valoración dos 2 anos de goberno.

Os temas que se tocaron en base a propostas prantexadas durante este período foron:

Oficina de apoio a Xestión: Comunica o concello que está aprobado un presuposto de cerca de 50.000 € no patronato para botar a andar no último trimestre do ano, esta iniciativa é positiva, pero xa leva mais dun ano encima da mesa

Política de locais: O concello aínda está a ver de que locais dispón e si se pode chegar a acordos coa Xunta de Galicia, para dotar as entidades de locais comúns. Paralelamente se abrirá unha consulta sobre o estado dos locais das entidades que xa teñen

Política de subvencións: Se intenta transparentar esta xestión en base a publicación na WEB do concello das cantidades concedidas a cada actividade deportiva, se considera que aínda non é suficente

Cambios no patronato: Despois do verán se abrirá un traballo que conleve a modernización do patronato e dotándoo dun maior grado de participación do movemento asociativo deportivo

Incorporación patronato: A caducidade dos estatutos do patronato, notase en que hai figuras como a do médico deportivo que nunca se cubriu, en na que se pediu en vez de él a entrada, pero non foi contestada, e a metade de lexislatura non se propuxo ningún cambio

Publicidade centralizada: A idea de conqueir fondos para o deporte base a traveso da publicidade unificada, e algo que pode reportar fondos pero que non hai dados pasos adiante

Orzamentos participativos: Estase traballando moito na participación nos barrios, pero un sector como este que ten un aspecto moito mais global tiña que ter unha consideración única, que por mais que se insiste, non se avanza

Deputación: Chegase a conclusión de que en materia deportiva a Deputación é absolutamente autista, non conta con ninguén nin contesta, pero as interlocucións que tiña que haber dende o proio concello, tampouco amosan resultado algún


Privatización de instalacións: Indicase dende o concello, quen on se vai a proceder a privatización algunha, que se vai subcontratar o personal de piscina de Caranza, pero en ningún caso so suporá a privatización do us oe xestión das mesmas. FerrolDeporte, déixalle claro a calquera Administración que nin pasa, nin apoia a privatización de ningunha instalación deportiva

Novas instalacións: FerrolDeporte leva reclamando unha axenda 21 do deporte, para fixar un horizonte, tanto de accións como de instalacións deportivas, e que non vaia a remolque a inversións e planificación deportivas como pasa no barrio do Bertón, ou a falla de discusión sobre estas necesidades, estando a espera do que se lle ocorra a calquera político en calquera momento

Formación de cadros: Este é simplemente un capitulo morto, no eido municipal, pese a que se leva reclamando constantemente

Seguimento e valoración: Ferroldeporte, se comprometeu a facer un seguimento da política municipal deportiva, habida conta que as propostas de FerrolDeporte, foran asumidas basicamente polos partidos do pacto de Goberno, nun principio, e polo partido gobernante actual en particular, e aínda que se recoñecen paso adiante, dende FD, parece que se está mais na onda da organización dos grandes eventos deportivos, ou a participación cidadán representada nos barrios, pero que o tema deportivo vai nunha marcha mais lenta, aínda que hai un compromiso claro tanto do Alcalde como do propio Concelleiro de darlle un forte tirón na última parte do ano, convocando, incluso o “foro de entidade deportivas”, para abrir vías de cambio no funcionamento deportivo de Ferrol

viernes, 15 de mayo de 2009

BORRADOR DE BASES REGULADORAS DE SUBVENCIONS

O concello ven de facer un borrador de bases reguladoras para a convocatoria de subvencións, está a disposición de todos aqueles que lle queran botar un vistazo e facer suxerencias.

E interesante para que despois non haxa situacións dificiles de encaixar no asociacionismo

PRESENTACION DO PLAN DE NORMALIZACION LINGÜÏSTICA NO DEPORTE

O luns 18, se presentá as 13h as accións para potenciar o galego no deporte en Ferrol.
Son pasos que se están a dar, para normalizar algo, que debería ser normal

martes, 12 de mayo de 2009

RECURSOS LINGÜISTICOS PARA O DEPORTE

O departamento de Normalización Lingüsitica do concello organiza unhas xornadas os mercores 20 e 27 de maio e 3 de xuño, para coñecer os recursos na rede de uso do galego no mundo do deporte

gnl@ferrol.es

981 940 014

miércoles, 6 de mayo de 2009

LOCALES ENTIDADES DEPORTIVAS FERROL

Xa nos empezan a chegar respostas


S.D.OS AMIGOS
-> Non ten local
-> Gardan todo nunhas estanterias no garaxe da casa do responsable

ATLETISMO RIA FERROL
-> Cedido de 40m2 nas pistas da Malta, para oficiñas e almacen

NORTHWEST SNOW
-> Non ten local

CLUB BALONAMNO FERROLTERRA
-> Non ten local

CLUB TRIATLON FERROL
-> Non ten local

RACING SAN PEDRO
-> Aluguer Gastos de 330 € mes

CLUB SINCRO FERROL
-> Non ten local

CLUB BALONMANO FERROLTERRA
-> Non ten local

CLUB NATACION FERROL
-> Aluguer

CLUB MONTAÑA FERROL
-> Propiedade, abona a EMAFESA e o IBI o Concello, e gastos varios(seguro, telefono, fenosa)

CLUB REMO A CABANA
-> Cedido polo concello, na Cabana, obras a cargo da entidade

CLUB CICLISTA FERROL/BTT FERROLTERRA
-> Cedido polo concello, baixo en Caranza

ESCOLA DEPORTIVA DO INFERNIÑO
-> Non ten local

PAXINAS WEB EN GALEGO

O departamento de Normalización Limgüistica do Concello, do que tamén é resposnable o concellerio de deprotes M.Santaigo, está a recuperar un traballo "perdido" durante os 4 anos anteriores, sobre a incorporación do galego ó eido deportivo.
Se está a traballar en potenciar o galego en base a dar feramentas ós clubes para facilitar o traballo.
Por outra banda estase a barallar abrir unha liña de axudas para facer as páxinas webs, das entidades deportivas que esten dispostas, que sexan bilingües.
A mediados deste mes se presentarán as actuacions a ter en conta

martes, 5 de mayo de 2009

Foro Cidadá de Reflexión e Debate sobre Deporte, Lecer e Tempo Libre, no Concello de FerrolXoves

7 de Maio,
ás 7 da Tarde
no Ateneo Ferrolán

Intervencións prevista no Foro Cidadán:
Xan Ramírez que participa na asociación "Ferrol Deporte" como membro do "Clube de Montaña de Ferrol"
Mel Sanxoań que participa na "Escola Deportiva Inferniño"
Miguel López Perez que preside a "Asociación Veciñal -Fontelonga- de Esteiro"
Juan Martínez que participa na ANPA do "Colexio Público Recimil"
Manuel Santiago Pérez Concelleiro de Deportes e Participación Cidadá
Inácio Martinez Orero do "Colectivo Ártabra 21" como coordenador do foro.

O acto consistirá en respostar as seguintes preguntas:
Pensas que en Ferrol faltan infraestruturas deportivas e de lecer ?
Pensas que hai unha demanda social destas infraestruturas deportivas e de lecer ?
Que é o que lle falta a Ferrol, no campo deportivo e de lecer, segundo a túa opinión ?
Pensas que as instalacións de O Monton deberían estar abertas a toda a veciñanza en xeral ?
Pensas que hai un infrautilización das instalacións deportivas dos centros públicos de ensino ?
Pensa que é necesario a construción do proxectado "Centro Deportivo e de Lecer da Praza de España" e por que ?

lunes, 4 de mayo de 2009

ENQUISA SOBRE LOCAIS SOCIAIS

Na derraderia directiva da Asociación FerrolDeporte, acordouse empezar a dar paso, para facilitar o concello, ter unha idea sobre as necesidades e actualidade das entidades deportivas.
Así se remitiu unha ficha a todas as entidades das que se ten correo electronico, para saber exacatamente cal é o estado dos locais onde se fragua todas as actividades deportivas que se fan no concello.
Está claro que non é igual dipoñer dun local social cedido polo concello, que pola contra ter un propio e "subvencionar" ó concello con o IBI o o recibo da auga.
Pensamos que con istes datos se poderá facer cada vez mais unha política mais xusta e de apoio ós clubes sobre todo de base.

miércoles, 18 de marzo de 2009

ESTUDIO SOBRE O PATRONATO

O Concelleiro comprometeuse cos directivos de FerrolDeporte de abrir unha via de estudo dos estatutos e funcionamento do Patronato.

Esto é algo reclamado desde a entidade as diferentes forzas politicas e algo asumido polo actual grupo gobernante.

Se espera consolidar en breve, un grupo de traballo, que ó longo deste ano recolla as necesidades mais interesantes para executar os cambios necesarios, para darlle voz ós colectivos deportivos

lunes, 16 de marzo de 2009

LOCAL RODAS DE PRENSA

Na derradeira xuntanza mantida co Concelleiro, se lle plantexou a posibilidad de contar cun local permanente, onde todas as entidades deportivas podan facer as suas rodas de prensa.
O Concellerio plantexou como , sen nengún problema a utilización da sala de prensa do Estadio Municipal de Malata, polo que haberá que solicitar no patronato a partires de agora, esta utilización, e a ser posible recomendamos facelo, neses horarios onde antes o despois, algunha outra entidade xa a faga.

miércoles, 21 de enero de 2009

COMPENSACION LOCAIS PROPIOS

Una proposta, que dende o principio levou FerrolDeporte ó Concello, foi que se tivera en conta a titularidade e gastos de locais sociais.

Non é igual aquel que paga un alquiler, aquel que o ten en propiedade e ten que pagara a EMAFESA e incluso o IBI, que o que ten un estadio enteiro.....

O Concelleiro vai a levar a Participación Cidadan, a inclusión das entidades deprotivas, dentro dun censo que está a facer dende, para a posteriori estudiar cada caso, e tentar equilibrar estas diferencias.

XUSTIFICACION SUBVENCIONS CONCELLO

Sabedes que ate de agora, habia que xustificar as subvencions con facturas orixinais, por moito que se lle discutiu ós responsables de Intervención durante anos, incluso ca Lei de Procedemento Administrativo na mau.

Isto foi unha petición de solución de FerrolDeporte dende o principio que se lle chegou a trasladar incluso ó Alcalde.

Pois despois de consultas o Secretario Municipal, por fin se poden presentar fotocopias compulsadas e dilixenciadas.

O que realmente intreseante, sería saber porque no se pon no seu sitio de vez en cando algún funcionario que parece que está contra o movemento asociativo, e interpreta a Lei o seu xeito

jueves, 8 de enero de 2009

SUBVENIONS DA DIPUTACION

Xa están convocadas un ano mais a subvencións da Diputación.

Se como directivo da entidade tes algún problema que entre todos chos podamos solucionar ou suxerencias a dar, non dubides en poñerte en contacto conosco

ferroldeporte@gmail.com

viernes, 12 de diciembre de 2008

NOVA PISTA DEPORTIVA NO INFERNIÑO

* Escrito presentado por REXISTRO XERAL DO CONCELLO DE FERROL en data 11 de Decembro-08.


A ESCOLA DEPORTIVA INFERNIÑO é unha asociación deportiva sen animo de lucro, con domicilio social neste barrio do Inferniño e que seu principal fin é acercar aos nenos e nenas, desde bebés, ao mundo do deporte dende a base.

Esta ESCOLA DEPORTIVA denunciamos que esta PISTA DEPORTIVA (DEP-3) non cumpre co seu cometido de espazo público adicado á práctica deportiva da infancia e xuventude nunhas mínimas condicións esixibles, habendo as veces bastantes lesións motivado ao estado do solo -LIXA nesta pista.

Destacar as queixas en xeral desta pista ademais de non dispoñer dun ALUMEADO axeitado e, por tanto, padecer dunha PISTA ESCURA.

Consideramos que esta PISTA ESTÁ OBSOLETA E ANTICUADA, ademais nun lamentable estado de abandono e desidia por parte dos continuos gobernos locais.

Para alcanzar este fin, o concello e institucións públicas deben ofrecer unhas instalacións dignas, dunha óptima calidade para que os deportistas podan realizar unha actividade deportiva satisfactoria.

Os pais e nais reclamamos una PISTA co seu perímetro totalmente pechada e protexida onde os deportistas podan xogar ou competir desde unha seguridade homologada e dunhas instalacións de calidade, impulsando o cumprimento do PXOU neste espazo DEP-3.

Ante os planos do Goberno Central no marco do Fondo Estatal de Investimento Local para dinamizar a economía con obras de melloras e rehabilitación nos ESPAZOS PUBLICOS, a Xunta directiva desta Asociación demanda do Concello de Ferrol a CONSTRUCIÓN DUNHA AREA DEPORTIVA cara a realizar unha actividade deportiva de calidade.

Nas nosas preferencias de disciplinas deportivas está a creación dunha PISTA DE BALONCESTO e MINI-BASKET protexida para os mais peques, ademais doutras practicas deportivas nocturnas onde sería esta Praza e Pista deportiva un referente.


Ferrol a 10 de Decembro de 2008.O Presidente

miércoles, 10 de diciembre de 2008

REUNION DA XUNTA DIRECTIVA 9/12/08

A xunta directiva de Ferroldeporte estivo onte analizando cuestions como as subvencions da Diputación, cada vez mais complicado e a punto de rematar co movemento asociativo.
Quedou a idea no aire de intentar invitar a alguen da Diputació para que lle explique ós clubes deportivos as dudas na xestión das axudas.

Está en pe a idea de facer unha despedida do ano invitando a todos os directivos de entidades ferrolans de deporte, polo menos para vernos as caras.

Sigue en pe una xuntanza prevista co Concelleiro de Deportes, para analizar todas as propostas que se lle foron facendo nos derradeiros tempos

Falouse tamén do repentino do Master de Tenis, e as necesidades futuras de infraestructura deportiva, como por exemplo a piscina, e a duda que está no aire de privatizar a de Caranza como se fixo coa da Malata, ó que se lle vai facer un seguimento e por suposto non permitir que iso pase.

miércoles, 19 de noviembre de 2008

PREMIOS DOS XORNALISTAS DEPORTIVOS - opinion

Estimados amigos e amigas, como directivo de entidades deportivas, a miña mais sincera noraboa tanto como colectivo como a nivel individual ós premiados, na celebración do voso encontro do pasado luns, para recoñecer a laboura daqueles mais destacados o longo do ano.

Algún compañeiro, meu suxeriu ir cunha pancarta á porta do Jofre en Ferrol, para reclamarvos un mínimo de imparcialidade, e aínda que gañas non faltaban, o mellor era cada un, as festas as viva como eso, como festas que deben ser.

Pero agora que xa pasou o evento, e polo que vemos con bastante éxito, non podemos por menos que facervos un toque de atención, para reclamar ese toque de imparcialidade.

É cómodo, sen dubida encher minutos de radio ou páxinas, ou cortes de vídeo, simplemente do Racing, Depor, Celta, etc, que non nos enganemos, a raíz dos seguidores que teñen tampouco son un feito de masas, independentemente da categoría nas que militen.

Hai miles de nenos e nenas xogando, con cantidade de directivos abnegados que se deixan o seu tempo, sen salario algún, como si que pasa en outras divisións, e que teñen unha repercusión mínima nos medios.

Hai cantidade de deportistas anónimos, sen patacón por medio, senón mais ben con gastos, de deportes minoritarios que día a día súan as súas respectivas modalidades, e que case seguro que na vida terán ese recadro de gloria, ou minutos de antena. Ou…¿alguén coñecía o triatlón hai uns anos?..E mais fácil montarse no carro do gañador. Pero moitos directivos, e directivas, por non dicir o 100% falamos unha e outra vez da política comunicativa dos medios no referido o deporte de base, e non para ben tédelo por seguro.

Así que despois da vosa festa, tan so vos pido, …vos pedimos, sede un pouco “Obxectores de conciencia” e non vaiades ó fácil. Falar de Gómez Noya agora é moi fácil, pero habería que haber falado de el, e de moitos mais, bastante antes.

jueves, 13 de noviembre de 2008

LOTERIA DEPORTIVA

Dende hai 7 anos, temos entre 5 das entidades que compoñemos FERROLDEPORTE, un acordo de colaboración para a venda de lotería cubrindo todas as terminacións.

A finais de marzo repartese aquel sobrante de premios que quedara, Así nin metemos recargo e sempre se saca algo.

A colaboración entre entidades, pouco a pouco ten que dar os frutos para favorecer o deporte ferrolan

miércoles, 5 de noviembre de 2008

NO FUTURO DO BERTON, NON SE PENSA NO DEPORTE

Despois de estudiados na derradeira xunta directiva de esta entidade, os documentos facilitados pola Sección de Urbanismo do Concello de Ferrol, sobre o desenvolvemento futuro do novo barrio do Bertón, e visto o reparto das parcelas destiñadas para o espacio deportivo, observamos que:

Son parcelas adicadas o deporte as D2, D3 e D4, de 2214m2, 2932m2 e 2115m2 respeitivamente.

A denominada D3 se incorpora as parcelas deportivas circundantes, é decir os campos de futbol xa existentes na denominada zona deportiva da Gandara.

A denominada D2, e unha continuidade dun parque previsto, e non pode conter instalación algunha cuberta,

A denominada D4, vai incrustada no tecido urban, rodeada de dous edificios de 3 pisos mais baixo, o que se convirte nunha nova praza Sartaña.

As conclusión que sacamos destes primeiros datos son:

1) A superficie a todas vistas, é insuficente para dotar unha nova barriada, que mais por riba se supón de veciños novos en edade, con posibilidade deunha población infantil abundante, e polo tanto con mais necesidades de superficie e instalacións deportivas.

2) Unha das parcelas é como xa nin existira pois tan so sirve para reforzar as instalacións xa existentes.

3) As duas parcelas restantes teñen unha superficie tan mínima que tan so se poderán artellar pequenas pistas polideportivas.

4) Tan so unha delas permite facerlle un aparcamento soterrado, polo que o achegamento en medios moviles, tamen será complicado.

5) A nova barriada do Bertón, mais as existentes e circundantes de Ultramar e San Xoan, seguen a ter, nin terán posibilidades, deste xeito, de ter unha instalación deportiva cuberta cun mínimo de capacidade para desenrolar todo tipo de actos non so deportivos, senon sociais.

6) Ferrol segue a necesitar instalacións deportivas de calidade, como a piscina de 50 mts, ou pavillóns que den cabida a outros deportes: xoquei, ciclismo etc. Nestas parcelas, ni tan sequera podería ir instalada a “instalación de ocio” de Sartaña.

Por todo isto:

Se solicitou a URXENTE, revisión do plan parcial do Bertón, e que non se vexa o deporte, unha vez mais, como algo que ocupa “recortes de terreno sobrante”, senon como un dereito do cidadán e un deber da Administración, de xeito contrario se estará unha vez mais coartando a Ferrol, para que se desenrole en todos os seus sentidos e un deles é o dereito ó deporte e polo tanto a unha cultura de saúde pública.

PROPOSTA DE POLITICA DEPORTIVA MEDIOAMBIENTAL

PROPOÑEMOS: que o Concello que empece a facer una política de corrección de temas medioambientales, nos entornos deportivos, como por exemplo:

1) Estudios e dotación orzamentaria para placas solares nas piscinas municipais,
2) Energía Xeotérmica,
3) Xogar de día (sobre todo nos campos de fútbol) para evitar no posible o uso da iluminación
4) Transporte público, polo menos polas tardes, que una as zonas deportivas, o “Bus Deportivo”, cubriria: os campos de Futbol da Gandara, piscina de Carazna, piscina da Malata, pavillón e pistas da Malata, Instalacions naúticas da Cabana
5) Aparcamentos para bicis cubertos en todas as instalacions

Por último solicitamos que o Concello adopte e se adhiera a Carta Verde do Deporte, auspiciada, polo Consello Superior de Deportes

CUBRIR AS AREAS SAUDABLES -peticion ó concello

Felicitamos as iniciativas, de aumentar a oferta de “parques saudables” como o derradeiro instalado na Malata, que acerca a practica deportiva a todos os cidadans, e suxire duas cuestións:

1) Cubrir as áreas feitas, e ter en conta as que se fagan a partires de agora, e de pouco xeitoso que non se teña en conta a climatoloxia de esta zona

2) Que se estudie a posibilidade dunhas horas a semán de asesoria de técnicos, licenciados de INEF, etc pois ainda que en principio, todo exercico físico é saudable, é ben certo que non todo o mundo pode facer calquera exercicio físico, e menos de máquinas, aida que sexan de mantemento

3 TERTULIAS SOBRE DEPORTE

TERTULIAS SOBRE AS ASOCIACIONS DEPORTIVAS DE FERROL
ferroldeporte
RÍA DE FERROL DE ATLETISMO, NATACIÓN FERROL, GRUPO BAZAN,
BALONMANO FERROLTERRA, MONTAÑA FERROL, REMO A CABANA
CO APOIO DE:

Inivitamos
a todos os directivos e persoas ligadas ó deporte a participar en 3 tertulias de 2 horas a celebrar no ATENEO FERROLAN
Os vinderios 3 XOVES ás 20h , remataran todas as 22h

DIA 16: OS NOSOS (POUCOS) CARTOS
(financiacions, subvencions, axudas, patrocinios privados, comparacions, etc)
DIA 23: OS LUGARES DONDE VIVE O DEPORTE
(infraestructuras, locais, necesidades futuras, etc)
DIA 30: QUE DEBERÍAMOS APRENDER
(a formación, frente a administración, a comunicación, etc)
SE ALGUÉN SABE ALGO SOBRE O DEPORTE EN FERROL SOMOS NOS OS DIRECTIVOS ,
NON IMOS FALAR DE RESULTADOS,
IMOS FALAR DO QUE NOS PREOCUPA DIA A DIA
¡VOS AGARDAMOS!

OFICINA DE XESTION E AXUDA O DEPORTE

A idea da oficina, sería un organismo a proba, para evaluar a eficacia dun servicio de apoio ós directivos das entidades deportivas de Ferrol, que valga de modelo, para o resto dos Concellos, e que en definitiva se apoie dende a administración autonómica, posiblemente seguindo un esquema comarcal.

Este primeiro experimento, plantexamolo como algo a facer no 4º trimestre do ano, entre Ferrol Deporte, o Concello de Ferrol e trasladar esta necesidade a Diputación Provincial.

O principio do resultado se examinaría no mes de Decembro, coa idea de que o 2009 xa funcione permanentemente, e se abra as entidades que o soliciten.

A financiación correría a partes iguais entre as diferentes administración participantes, para as entidades deportivas se poñería unha cuota, baseada nun porcentaje do computo anual das cuotas de cada entidade

1 XESTOR DEPORTIVO
licenciado inef ,
media xornada
FUNCIONS:
Busqueda de recursos, físicos, deportivos, formativos, humans, económicos.
Apoiar en todo momento ó facer deportivos diario das entidades ligadas a FerrolDeporte


1 XESTOR ADMINISTRATIVO,
relaccions laborais
media xornada
FUNCIONS:
Asesorar na contabilidade e xestións administrativas das entidades.
Levar a contabilidade final de cada unha das entidades
Centralizar o cobró de recibos, elaboacións dos mesmos e conseguir as máximas facilidades para este tema
Dar os primeiros paso para unha caixa común de financiación, que se nutra de fondos e recursos externos (esponsores, publicidade, merchandising etc)
Asesorar e levar adiante as tarefas de contratación de personal das diferentes entidades, e as da propia entidade


1 XORNALISTA,
media xornada
FUNCIONS:
Interrelacionar as entidades cos medios
Facilitar as entidades o traslado de información ós medios de comunicación convertindose en interlocutor de estes cara as directivas dos clubes.
Axudar nas comunicación internas das entidades, hacia os socios e externas hacia o publico en xeral.
Xestionar unha WEB que incluya os eventos e realidad deportiva
Editar publicación en papel de distribución masiva

lunes, 14 de julio de 2008

EMPEZAMOS UNHA NOVA ANDANZA

Como non dabamos feito con a páxina, pois imos mirar a ver si facemos algo cun Blog